• gl02
  • gl01
  • gl04
  • gl03

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytuł projektu: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży”

Nazwa beneficjenta:Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.
Okres realizacji:2017-2021
Wartość projektu:97 182 993, 05 PLN
Wartość dofinansowania:38 873 197, 22 PLN

Kierownik projektu: mgr inż. Leszek Stencel
Nr. Umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00

Celem Projektu jest demonstracja i walidacja w warunkach operacyjnych innowacyjnej technologii do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości. Innowacją procesową na skalę światową będzie możliwość oparcia produkcji cynku elektrolitycznego w co najmniej

50% o surowce wtórne z przerobu pyłów stalowniczych oraz odpadów poflotacyjnych.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO