ZAPRASZAMY DO KOPALNI WIEDZY O CYNKU

Wystawa pn. KOPALNIA WIEDZY O CYNKU to oddanie hołdu - górnikom olkusko-bolesławskich kopalń i hutnikom huty Bolesław, wszystkim pracownikom, którzy pracując w strukturach naszego przedsiębiorstwa tworzyli jego historię. W przestrzeni zabytkowego budynku administracyjnego byłej kopalni Ulisses powstała wystawa poświęcona naszej górniczo-hutniczej tradycji. To forma utrwalenia świata, który za niedługo odejdzie w przeszłość, stanie się jedną z kart historii naszego regionu.

Podróż po Kopalni Wiedzy rozpoczynamy od obejrzenia seansu audiowizualnego pt.:„Żywioły”. Otacza nas półmrok, wokół abstrakcyjne struktury rud cynku i ołowiu, chodniki transportowe, gigantyczne maszyny górnicze, fragmenty procesu przeróbki mechanicznej i technologii hutniczej – już początek odkrywania przestrzeni staje się intrygujący. Wokół rozlegające się autentyczne dźwięki żywiołów i odgłosy pracujących maszyn górniczych i hutniczych tworzą dramatyczną atmosferę widowiska. Odkrywanie wystawy kontynuujemy przechodząc do sali pn.: „Skarby Ziemi olkusko-bolesławskiej”. Po prawej stronie wielkoformatowy przekrój geologiczny przez złoże Pomorzany. Po przeciwnej stronie – intrygująca instalacja interaktywna przypominająca „tunel czasu”. W stanie nieaktywnym zobaczymy przed sobą lustro, a za pomocą przycisku możemy uaktywnić instalację i wówczas odsłoni się przed nami magiczny widok zastygłych w czasie minerałów z różnych er w historii naszej planety. Wychodząc z korytarza przechodzimy do następnej strefy, którą nazwaliśmy „Paragenezą minerałów”. Ekspozycja ma charakter interaktywny i zaprasza do odkrywania w niej atrakcji. Kolekcję minerałów podzieliliśmy na trzy klasy: minerały kruszcowe, żyłowe oraz skałotwórcze. Na wielkoformatowym ekranie projekcyjnym można uruchomić krótkie projekcje filmowe omawiające właściwości fizyko-chemiczne i ekspolatację  okazów należących do wybranej grupy. Dodatkowo, znajdziemy tu stanowisko z mikrofilmem do oglądania historycznych map geologicznych.

Kolejną strefę ekspozycji nazwaliśmy „Górnictwo dawniej i dziś”. W tej części spróbujemy lepiej zrozumieć podziemny świat, w jakim przez wieki pracowali olkusko-bolesławscy górnicy, i dowiemy się, jak wyglądają metody eksploatacji w świecie współczesnym.

Najstarsze metody eksploatacji można będzie oglądać w postaci rysunków Jerzego Agricoli „O górnictwie i hutnictwie 12 ksiąg” na mikrofilmie, a współczesny obraz kopalni zobaczymy za pomocą najnowocześniejszego systemu rzeczywistości wirtualnej 3D (VR). To stanowisko nazwaliśmy „Symulatorem kopalni „Pomorzany”. Dla urozmaicenia przestrzeni umieszczono kilka eksponatów ze zbiorów ZGH, które związane są z tematyką tej strefy. Centralne miejsce zajmuje interaktywny ołtarz świętej Barbary, patronki górników. 

Sala audiowizualna stanowi odrębną część przestrzeni wystawienniczej. W gablotach obudowanych lustrami znajdują się szlify rud cynku i ołowiu, oraz wydawnictwa związane z ZGH „Bolesław” – m.in. DZIEJE WYDARZENIA LUDZIE; ŻYWIOŁY W ŚWIECIE PODZIEMNYCH SKARBÓW OLKUSKICJ KOPALŃ RUD; GÓRNIKÓW POLSKICH ŚWIETNY STAN CZYLI TRADYCJE ZAWODOWE ZGH „Bolesław”; DZIEJE KADRA MYŚL TECHNICZNA; WSPOMNIENIA OCALONE oraz materiały wydawane na okoliczność organizowanych przez ZGH konferencji i seminariów. 

W ostatniej strefie poziomu parteru w sali „Proces Produkcji”, zwanej potocznie „Salą Cynkową”, prezentujemy poszczególne etapy procesu produkcji w ZGH „Bolesław”. W tej strefie przedstawiamy ZGH „Bolesław” jako nowoczesnego producenta najwyższej klasy produktów cynku. Obudowa dekoracyjna pomieszczenia składa się z kilkuset segmentów o identycznym wymiarze, wykonanych z tworzywa imitującego bloki cynku elektrolitycznego. 

Rekonstrukcja bramy szybowej prowadzi nas do klatki schodowej, a następnie do poziomu poddasza, gdzie zobaczymy drugą część ekspozycji z eksponatami ze zbiorów ZGH „Bolesław” oraz instalację poświęconą Zakładowej Orkiestrze Dętej.

KOPALNIA WIEDZY O CYNKU powstała z myślą o byłych i obecnych pracownikach ZGH „Bolesław”, jak również dedykowana jest najmłodszemu pokoleniu. Pragniemy wiedzę i doświadczenie, zdobyte przez pokolenia górników, inżynierów i naukowców, udostępnić publiczności w sposób kreatywny i atrakcyjny, i po to właśnie, aby tradycja górnicza ZGH znalazła swoje honorowe miejsce w postaci unikalnej i nowoczesnej przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej.