• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Wykonanie kompleksowych prac projektowych systemu ppoż do pomieszczeń ruchu elektrycznego Recyclingu
04.08.2017r. godz. 10:00
   
2
 
Wykonanie prac związanych z remontem Hali Pieców w polach P1 i P2
17.07.2017 r.
godz. 12: 00
   
3
 
Wykonanie i wymiana wężownic grzewczych szt. 2 - podgrzewacz WX48
20.07.2017 r.
godz. 11:00
   
4
 
Wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, w obiektach ZGH "Bolesław" o kubaturze > 1000m3
14.07.2017 r.
godz. 11:00
17.07.2017r.
wejście
5
 
Remont elewacji budynku rozdzielni głównej RGHTC
14.07.2017 r.
godz. 10:00
   
6
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni – Nitka nr.1 w ZGH „Bolesław” S.A.
14.07.2017 r.
godz. 11:00
   
7
 
Remont komory pyłowej
14.07.2017 r.
godz. 11:00
   
8
 
Wykonanie regeneracji oleju transformatorów blokowych nr 3 i nr 4 w stacji 110 kV
14.07.2017 r.
godz. 11:00
   
9
Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
 
10.07.2017 r.
 godz. 11:00
   
10
 
Zakup wózka widłowego Nissan Unicarries DX-32 dla Boltech Sp. z o.o.
27.06.2017 r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście
11
 
Zakup blachy, prętów, rury i krążków wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
22.06.2017 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
28.06.2017R.
wejście
12
 
Wykonanie prac związanych z wprowadzeniem nadzoru nad Oddziałem Odlewni oraz stacją nalewaków kwasu."
ZMIANA TERMINU
29.06.2017 r.
godz. 12:00
   
13
 
Wykonania remontu zagęszczacza Ø 25m nr 9 dla Dz. Przeróbki Mechanicznej – „Olkusz Pomorzany”
ZMIANA TERMINU
30.06.2017 godz. 11:00
05.07.2017r.
wejście
14
 
Dostawa kul i prętów do stosowania w młynach kulowych w ZGH Bolesław” od 01.07.17 do 30.06.2018r.
21.06.2017
godz. 10:00
   
15
 
Remont rurociągu odpadów poflotacyjnych w Dziale Przeróbki Mechanicznej
22.06.2017r.
godz. 10:00
   
16
 
Wykonanie urządzenia do odlewania anod eliptycznych L=1300 mm dla Boltech Sp. z o.o.
21.06.2017r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście
17
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na II półrocze 2017 r.
20.06.2017r.
godz. 11:00
26.06.2017r.
wejście
18
 
Zakup blachy, płaskowników i rur wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o
09.06.2017r.
godz. 11:00
13.06.2017r.
wejście
19
 
Zakup krat pomostowych wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
09.06.2017r.
godz. 11:00
13.06.2017r.
wejście
20
 
Wykonanie remontu przewodu spalinowego do komina FKS
19.06.2017r. godz.10:00
27.06.2017r.
wejście
21
Wykonanie prac przygotowawczych do budowy „Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
 
12.06.2017 r.
godz. 11:00
11.07.2017r.
wejście
22 
 
Wykonanie naprawy maszyny Axera 5-126 nr fabryczny 3940, nr zakładowy 66, nr inwent. Z3 511- 02122
01.06.2017r.
   
23
 
Zakup prętów wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
26.05.2017r.
godz. 11.00
29.05.2017r.
wejście
24
 
Zakup serwera TS-EC2480U-E3-4GE-R2 + 32GB RAM (8GBx4)
31.05.2017r.
godz. 11:00
05.06.2017r.
wejście
25
 
Budowa węzła zasypowego do dozowania odpadów poflotacyjnych
31.05.2017r.
godz. 10:00
   
26
 
Wykonanie remontu zagęszczacza ø 25m nr 3
31.05.2017r.
godz. 11:00
09.06.2017r.
wejście
27
 
Zakupu mierników prądów błądzących iMPB-5 wraz z ładowarkami
29.05.2017 godz. 11:00
29.05.2017r.
wejście
28
 
Remont drogi dojazdowej do zmywnicy nr 3 kop. "Olkusz - Pomorzany"
26.05.2017r.
godz. 11:00
30.05.2017r.
wejście
29
 
Wykonanie analizy automatyki zabezpieczeniowej sieci WN i SN na kop. „Olkusz-Pomorzany”
30.05.2017.r
godz. 11:00
01.06.2017r.
wejście
30
 
Dostawa gazów technicznych (tlen techniczny, acetylen techniczny i argomiks) do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.
23.05.2017r.
godz. 11:00
30.05.2017r.
wejście
31
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Namiarowni Wsadu w ZGH „Bolesław” S.A. – ETAP I (Segment A+B)”
 
30.05.2017r.
godz. 11:00
26.06.2017R.
wejście
32
 
Wykonanie prac związanych z remontem dwóch pól pomiarowych rozdzielni wolnostojącej 30kV
19.05.2017r.
26.05.2017r.
wejście
33
 
Zakup blachy, dwuteowników, kątowników, prętów i innych wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
05.05.2017
godz. 11:00
09.05.2017r.
wejście
34
 
Wykonanie naprawy maszyny SWT TEM - 10 nr kop. Ryś 8
05.05.2017r.
godz. 10:00
   
35
 
DOSTAWA ZESTAWU MASZYN, SUWNIC, WANIEN I SYSTEMU STEROWANIA DLA
LINII PILOTAŻOWEJ NOWEJ HALI WANIEN. / [DELIVERY OF A SET OF THE MACHINES,
CRANES, CELLS AND CONTROL SYSTEM FOR THE PILOT LINE OF A NEW CELL
HOUSE.]
16.01.2017 r.
21.04.2017r.
wejście
36
 
Wykonanie i dostawa do ZGH "Bolesław" sekcji grzewczych nr I i nr II dla kotła odzysknicowego w Dziale Prażalni i FKS, oraz wykonanie 18 szt. wałów strzepywaczy
12.05.2017r.
godz. 10:00
16.05.2017r.
wejście
37
 
Sprzedaż złomu pochodzącego z budynku Młynowni i Magazynu Wsadu Elektrolizy Cynku
10.05.2017r.
godz. 11:00
07.06.2017r.
wejście
38
 
Wykonanie projektu lutniociągu w szybie " Chrobry" kop. Olkusz-Pomorzany
28.04.2017r.
godz. 10:00
   
39
 
Zakup szyny kolejowej typu S-49 dla spółki Boltech Sp. z o.o.
26.04.2017 r.
godz. 12:00
   
40
 
Wykonanie remontu kapitalnego ładowarki typu TORO 1250 nr kop. 38, nr inwent. Z3-511-02021, nr fabr. T4125062
24.04.2017r.
godz. 10:00
10.05.2017r.
wejście
41
Wykonanie remontu instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej i instalacji elektrycznej w budynku zespołu laboratorium badawczych ZGH Bolesław
 
ZMIANA TERMINU
28.04.2017 r.
godz. 11:00
07.06.2017r.
wejście
42
 
Wykonanie remontu rurociągu TWS DN150/100 około L=23 mb zasilającego prasę Blechera nr 3 - Ługownia Dział EC
28.04.2017r. godz. 10:00
   
43
 
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA II STOPNIA OCZYSZCZANIA ELEKTROLITU”
ZMIANA TERMINU
28.04.2017r.
godz. 11:00
11.05.2017r.
wejście
44
 
Wykonanie remontu rurociągu tłocznego nr 3 DN 400 TWS około L=57 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 3 działu EC
20.04.2017r.
godz. 10:00
   
45
 
Remont młyna kulowego nr 2 w Dziale Przeróbki Mechanicznej
11.04.2017r.
godz. 11:00
19.04.2017r.
wejście
46
Modernizacja układu zasilania rejonu „Bolesław” w energię elektryczną.
 
19.04.2017r.
godz. 11:00
17.05.2017r.
wejście
47
DOBÓR I DOSTAWA URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI
 
ZMIANA TERMINU
27.04.2017r.
godz. 9:00
UNIEWAŻNIENIE
11.07.207R.
wejście
48
 
Zakup kabli dla Boltech Sp. z o.o.
03.04.2017r.
godz. 10:00
06.04.2017r.
wejście
49
 
Zakup młyna ultraodśrodkowego ZM 200 wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej
23.03.2017r.
godz. 10:00
27.03.2017r.
wejście
50
 
Zakup blachy HARDOX 400 dla Boltech Sp. z o.o.
17.03.2017
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
03.04.2017r.
wejście
51
 
WYMIANA RUROCIĄGU WODY DEMI NR 1 DN100 ZE STALI W GAT. 316L OK. L=150 [MB] - SZT. 1.
31.03.2017r.
godz. 11:00
12.04.2017r.
wejście
52
 
Zakup tokarki wg specyfikacji
28.03.2017r.
godz. 11:00
   
53
 
Wykonanie projektu świetlików dachowych na budynku hali odlewni stopów ZGH „Bolesław”
31.03.2017r.
03.04.2017r.
wejście
54
 
Remont – wymiana liny wyciągowej nośnej w szybie „Dąbrówka” oraz liny wyrównawczej w szybie „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
17.03.2017r.
godz. 12:00
   
55
 
Dostawa wody źródlanej i mineralnej do ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o. w 2017 r.
21.03.2017r.
godz. 11:00
23.03.2017r.
wejście
56
Wykonanie prac budowlanych dla zabudowy elektrofiltrów FKS I
 
28.03.2017r. godz. 12:00
12.04.2017r.
wejście
57
 
Wymiana 2 szt. kabli energetycznych 500V w szybie „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
24.03.2017r. godz. 11:00
30.03.2017r.
wejście
58
 
Dostawa liny stalowej FI 56MM WS 6X52+Ao do maszyny skipowej „Chrobry” oraz liny wyciągowej nośnej maszyny". wyciągowej klatkowej szybu „Dąbrówka” typ 40
10.03.2017 r.
godz. 10:00
13.03.2017r.
wejście
59
 
Projekt, wykonanie i dostawa torowiska i suwnicy dla Boltech Sp. z o.o.
13.03.2017 r.
godz. 11:00
24.03.2017r
wejście
60
 
Remont wywrotu nr 1 na komorze wywrotów przy szybie „Chrobry"
03.03.2017 r.
godz. 12:00
08.03.2017r.
wejście
61
 
Remont podawaczy nr 1 i nr 2 przy szybie Chrobry
08.03.2017r.
godz. 11.00
15.03.2017r.
wejście
62
 
Remont kraty zasypowej na zbiornik urobkowy szybika 31
01.03.2017r.
godz. 10.00.
03.03.2017r.
wejście
63
 
Dostawa, montaż i uruchomienie szafy falownikowej ATV61EXC5C31Y w Zakładzie Przerobu Odpadów Poflotacyjnych ZGH Bolesław S.A.
20.02.2017r.
godz. 10.00
27.02.2017r.
wejście
64
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni głównej Prażalni 6/0,4kV
20.02.2017r.
15.03.2017r.
wejście
65
 
Wykonanie prac związanych z remontem głowicy przełącznika zaczepów autotransformatora zespołu nr 4
20.02.2017r.
13.03.2017r.
wejście
66
 
Remont konstrukcji podestów na poziomie przenośników taśmowych na komorze wywrotów.
28.02.2017 r.
godz. 12:00
08.03.2017r.
wejście
67
 
Zakup artykułów elektrycznych (aparatura, energetyka, oświetlenie, elektryka pozostałe) dla Spółek Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław w 2017 r. (ZGH „Bolesław” S.A. i Boltech Sp. z o.o.).
20.02.2017 r.
 godz. 11:00
23.02.2017r.
wejście
68
 
Zakup urządzenia kopertującego HEFTER Si 1000 Premium - 2podajnik A4
20.02.2017 r.
godz. 10:00
   
69
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni wolnostojącej 30kV
15.02.2017 r.
godz. 13:00
13.03.2017r.
wejście
70
 
Wykonanie prac związanych z remontem dwóch pól pomiarowych rozdzielni wolnostojącej 30kV
15.02.2017 r.
godz. 10:00
25.04.207r
wejście
71
 
Zakup licencji na oprogramowanie 3D CAD SolidWorks 2017 Standard Edition.
16.02.2017 r.
godz. 10:00
17.02.2017 r.
wejście
72
 
Zakup pieca stacjonarnego, gazowego szybowo - wannowego do topienia i przetrzymywania ciekłego cynku gat. Z1 dla Boltech Sp. z o.o.
13.02.2017r.
godz. 10:00
UNIEWAŻNIENIE
14.02.2017r.
wejście
73
 
Wykonanie remontu prasy taśmowo kątowej osadu typu: WPV2 Bellmer
15.02.2017 r.
godz. 12:00
21.02.2017 r.
wejście
74
 
Wykonanie prac związanych z remontem rozdzielni 0,4 kV Kotłownia
ZMIANA TERMINU
20.02.2017 r.
godz. 11:00
14.03.2017r.
wejście
75
 
Wykonanie prac związanych z remontem instalacji oświetleniowej budynku odlewni cynku i magazynu
ZMIANA TERMINU
20.02.2017 r.
godz. 11:00
14.03.2017r.
wejście
76
 
Wykonanie, dostawa i wymiana wymiennika ciepła E205/2 wraz z przyłączeniem gazociągów - FKS II
ZMIANA TERMINU
14.02.2017r.
godz. 10:00.
08.03.2017r.
wejście
77
 
Zakup ładowarki do czyszczenia chodników podkomorowych w komorach głównego odwadniania kopalni
ZMIANA TERMINU
14.02.2017 r.
godz. 11:00
   
78
 
Sprzedaż złomu stalowego
06.02.2017 r.
godz. 11:00
13.02.2017r.
wejście
79
 
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej dla budynku hali magazynowej Boltech Sp. z o.o.
27.01.2017r.
godz. 10:00
01.02.2017 r.
wejście
80
 
Świadczenie usług koparką gąsienicową przy załadunku odpadów poflotacyjnych w 2017 r.
20.01.2017r.
godz. 10:00
02.02.2017 r.
wejście
81
 
Zakup prętów wg. specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
16.01.2017 r.
godz. 11:00
17.01.2017r.
wejście
82
 
Zakup wozu odstawczego ATLAS COPCO typu Minetruck MT2010
16.01.2017r.
godz. 10:00
21.01.2017r.
wejście
83
„Projekt, dostawa i montaż bębnów maszyny wyciągowej skipowej w szybie „Chrobry” kopalni „Olkusz-Pomorzany”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja górniczego wyciągu skipowego szybu „Chrobry”
 
03.01.2017r.
UNIEWAŻNIENIE
wejście
84
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2017 r.
16.12.2016r.
godz. 11:00
21.12.2016r.
wejście
85
 
Zakup przecinarki taśmowej Pilous ARG 220 Plus
09.01.2017 r.
godz. 10:00
10.01.2017 r.
wejście
86
 
Zakup sprężarki śrubowej dla Boltech Sp. z o.o.
08.12.2016r.
11.01.2017r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2