• gl02
 • gl01
 • gl04
 • gl03

Zamówienia

przetargi, zapytania.

 

Lp
przetargi
zapytanie o cenę
termin
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
składania
ofert
rozstrzygnięcia
1
 
Zakup prętów wg. Specyfikacji dla Boltech Sp. z o.o.
29.01.2018r.
godz. 11:00
   
2
 
Remont zbiornika obmiarowego szybu „Chrobry” kop. „Olkusz-Pomorzany”
12.02.2018r.
godz. 11:00
   
3
 
Modernizacja rozdzielni i agregatu pompowego w przepompowni wody nadosadowej
07.02.2018r
godz. 11:00
   
4
 
Remont rurociągu tłocznego nr 1 DN 400 TWS około L=45 mb, elektrolitu na chłodnie Hamona nr 1 w dziale EC.
01.02.2018r.
   
5
 
Wykonanie, dostawa i wymiana wymiennika ciepła E205A wraz z przyłączeniem gazociągów - FKS I
31.01.2018r.
godz. 10:00
   
6
 
Naprawa maszyny Mine Truck MT 2010 nr zakładowy 25, nr inwent. Z3-511-02111 połączona z wymianą skrzyni ładunkowej
26.01.2017r.
godz. 11:00
   
7
 
Wykonanie i dostawa wkładek w formie odlewów dla Boltech Sp. z o.o.
24.01.2018r.
godz. 11:00
   
8
Dostawa Młyna w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
23.01.2018r.
godz. 11:00
   
9
Dostawa maszyn flotacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej
 
23.01.2018r.
godz. 11:00
   
10
Dostawa Filtra w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej.
 
ZMIANA TERMINU
26.01.2018r.
godz. 11:00
   
11
 
Transport samochodowy cynku i stopów cynku – wybór usługodawców oraz kwalifikacja uczestników późniejszego postępowania na I półrocze 2018 r.
18.12.2017r.
godz.11:00
   
12
 
Czyszczenie rząpia szybu "Chrobry" kop. "Olkusz Pomorzany"
12.01.2018r.
godz. 10.00.
   
13
 
Wykonania prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów”
10.01.2018r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
16.01.2018r.
wejście
14
 
Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i zabudowa nowego urządzenia filtracyjnego w węźle neutralizacji ścieków kwaśnych”
21.12.2017r,
godz. 11:00
   
15
 
Modernizacja stanowiska do mycia samochodów ciężarowych na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
15.12.2017r.
godz. 11:00
20.12.2017r.
wejście
16
 
Zakup ukosowarki RIDGIG model B-500 z głowicą dla Boltech Sp. z o.o.
08.12.2017r.
godz. 11:00
11.12.2017r.
wejście
17
 
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych mających na celu optymalizację obecnie prowadzonego w ZGH „Bolesław” procesu przerobu pyłów stalowniczych oraz opracowanie technologii przerobu odpadowych materiałów nisko cynkowych w oparciu o wykorzystanie pieców przewałowych
05.12.2017r.
godz. 11:00
06.12.2017r.
wejście
18
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. – „Dostawa konstrukcji prefabrykowanej”.
 
ZMIANA TERMINU
21.12.2017r.
godz. 11:00
   
19
 
Sprzedaż złomu stalowego
30.11.2017r.
godz. 11:00
06.12.2017r.
wejście
20
 
Dostawa narzędzi górniczych produkcji firmy GONAR w 2018 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
30.11.2017r.
godz. 11.00
   
21
 
Wykonanie opracowania wariantowej koncepcji modernizacji kotłowni
ZMIANA TERMINU
14.12.2017r.
godz. 11:00
09.01.2018r.
wejście
22 
 
Zakup wapna hydratyzowanego, kamieni, sorbentów wapiennych, wapna palonego w 2018 roku dla Grupy Kapitałowej ZGH "Bolesław”
24.11.2017r.
godz. 12:00
   
23
 
Dostawa części do maszyn samojezdnych - Filtry i wkłady filtrów dla ZGH „Bolesław”
22.11.2017r.
godz. 11:00
27.11.2017r.
wejście
24
 
Dostawa materiałów chemicznych-produkcyjnych do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 12:00
   
25
 
Dostawy drewna (kopalniaków i okorków) do części górniczej ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 11:00
   
26
 
Dostawy flokulantów do Elektrolizy Cynku ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku
22.11.2017r.
godz. 11:00
12.12.2017r.
wejście
27
 
Dostawy flokulantów do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku
22.11.2017r.
godz. 11:00
29.11.2017r.
wejście
28
 
Dostawy flokulantów do Działu Przeróbki Mechanicznej ZGH „Bolesław” S.A. w 2018 roku.
22.11.2017r.
godz. 11:00
08.12.2017r.
wejście
29
 
Dostawa oleju opałowego w 2018 r. dla ZGH „Bolesław” S.A.
22.11.2017r.
godz. 11:00
   
30
 
Zakup taśm transporterowych dla GK ZGH BOLESŁAW w 2018 roku
14.11.2017r. godz.10:00
20.11.2017r.
wejście
31
 
Zakup dwóch dygestoriów gorących dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
13.11.2017r.
godz. 10:00
15,11,2017r.
wejście
32
 
Wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty do magazynowania pyłów stalowniczych dostarczanych w opakowaniach typu big-bag w ZGH Bolesław S.A.”
10.11.2017r.
godz. 11:00
22.11.2017r.
wejście
33
 
Zakup wózka elektrycznego platformowego dla Boltech Sp. z o.o.
07.11.2017r
godz. 11:00
09.11.2017r.
wejście
34
 
Remont przenośników wstrząsowych - podawaczy
25.10.2017r.
godz. 11:00
31.10.2017r.
wejście
35
 
Wykonanie remontu w budynku byłego Domu Kultury
23.10.2017
27.10.2017r.
wejście
36
 
Dostawa elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane, gwoździe) do stosowania w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
19.10.2017r.
godz. 11:00
27.10.2017r.
wejście
37
 
Dostawa artykułów BHP (rękawice, obuwie, odzież, środki czystości i ochrony osobistej, ochrona dróg oddechowych, ochrona oczu i uszu) do użytku w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław”.
18.10.2017r.
godz. 11:00
26.10.2017r.
wejście
38
Projekt instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag
 
ZMIANATERMINU
20.10.2017r.
godz. 11.00
06.11.2017r.
wejście
39
 
Budowa wiaty stalowej magazynowej w Zakładzie Transportu Kolejowego Boltech Sp. z o.o.
12.10.2017r.
godz. 10.00
   
40
 
Zakup analizatora rtęci dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
10.10.2017r.
godz. 11.00
12.10.2017r.
wejście
41
 
Wykonanie wymuszonej wentylacji zbiornika filtratu DN 4500 TWS NR 320BN003 - Ługownia
10.10.2017r.
godz. 11:00
17.10.2017r.
wejście
42
 
Zakup laboratoryjnego młynka żarnowego typ LMŻ z żarnami stalowymi
05.10.2017r.
godz. 11:00
06.10.2017r.
wejście
43
 
Demontaż maszyny flotacyjnej IZ-3 nr 6 w hali flotacji
06.10.2017r
godz. 10.00
11.10.2017r.
wejście
44
 
Wycinka drzewostanu o pow. 4,18 [ha].
21.09.2017r.
godz. 11.00
27.09.2017r.
wejście
45
 
Remont silników wysokoprężnych typu SW 400, SW 680
21.09.2017r.
godz. 11.00
06.10.2017r.
wejście
46
 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - „Prace fundamentowe”
 
14.09.2017r.
godz. 11:00
27.09.2017r.
wejście
47
 
Dostawa siatki górniczej do stosowania w ZGH „Bolesław” S.A.
13.09.2017 r.
godz. 11:00
30.10.2017r.
wejście
48
 
Zakup 3 szt. dygestoriów dla Zespołu Laboratoriów Badawczych
01.09.2017 godz. 11:00
05.09.2017r.
wejście
49
 
WYKONANIE MODERNIZACJI II STOPNIA OCZYSZCZANIA ELEKTROLITU
11.09.2017r.
godz.11:00
18.09.2017r.
wejście
50
 
Zakup pojazdu MELEX 967 z kabiną T 3
29.08.2017r. godz. 10:00
31.08.2017r.
wejście
51
 
Zakup wózka widłowego dla Boltech Sp. z o.o.
12.09.2017r.
godz. 11:00
15.09.2017r.
wejście
52
 
Projekt podsadzkowni polowej w rejonie miejscowości Klucze
11.09.2017r.
godz. 11:00
27.09.2017r.
wejście
53
 
Zakupu sprężarki śrubowej o napędzie elektrycznym wraz ze zbiornikiem buforowym i układem separacji oraz zrzutu kondensatu dla ZGH „BOLESŁAW” S.A. Dział Recyklingu
25.08.2017r.
godz. 11:00
31.08.2017r.
wejście
54
 
Remont maszyny BOOMER S1 D-DH
21.08.2017r.
29.08.2017r.
wejście
55
 
Remont powierzchni podłóg w budynku biurowym (Dom Kultury)
18.08.2017r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
10.10.2017r.
wejście
56
 
Remont gardzieli wysypowej zbiornika przepadu oraz rynny służącej do czyszczenia podestów przykrycia rząpia szybu "Chrobry" kop. Olkusz-Pomorzany"
14.08.2017r.
godz. 10:00
22.08.2017r.
wejście
57
 
Modernizacja istniejącego Kanału Zachód pod katem możliwości przyjęcia dodatkowych ilości wód i ścieków
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11.00
27.09.2017r.
wejście
58
 
Badania stanu technicznego obudowy szybów "Wschodni", "Zachodni", "Mieszko", "Bronisław", "WP-2" oraz otworów "Dąbrówka" i "Zachodni"
11.08.2017r.
godz. 11:00
   
59
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania remontowego pn. „Remont placów i dróg w rejonie Recyclingu” – Etap II
ZMIANA TERMINU
01.09.2017r.
godz. 11:00
04.09.2017r
wejście
60
 
Naprawa maszyny Axera 5-126 nr fabryczny L07D4195, nr zakładowy 65, nr inwent. Z3 510-02146.
11-08-2017r.
godz. 11:00
19.08.2017r.
wejście
61
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca postojowe przy budynku byłego Domu Kultury
ZMIANA TERMINU
17.08.2017r.
godz. 11.00
UNIEWAŻNIENIE
30.08.2017r.
wejście
62
 
Wykonanie składowiska „E”
09.08.2017r.
godz.10.00
10.08.2017r.
wejście
63
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni - Nitka nr.1 w ZGH "Bolesław" S.A. - ETAP I
08.08.2017r.
godz. 11:00
16.08.2017r.
wejście
64
 
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlika dachowego odlewni stopów"
21.09.2017r.
godz. 11:00
09.10.2017r.
Anulowanie
postępowania
wejście
65
 
Wdrożenie Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL na kop. „Olkusz-Pomorzany”.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
66
 
Zakup spawarki chłodzonej wodą z funkcją puls i synergia - Citopuls III 420W wraz z akcesoriami dla Boltech Sp. z o.o.
04.08.2017r.
godz. 11:00
08.08.2017r.
wejście
67
 
Wykonanie kompleksowych prac projektowych systemu ppoż do pomieszczeń ruchu elektrycznego Recyclingu
ZMIANA TERMINU
11.08.2017r.
11.09.2017r.
wejście
68
 
Wykonanie prac związanych z remontem Hali Pieców w polach P1 i P2
17.07.2017 r.
godz. 12: 00
11.08.2017r.
wejście
69
 
Wykonanie i wymiana wężownic grzewczych szt. 2 - podgrzewacz WX48
20.07.2017 r.
godz. 11:00
03.08.2017r.
wejście
70
 
Wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, w obiektach ZGH "Bolesław" o kubaturze > 1000m3
14.07.2017 r.
godz. 11:00
17.07.2017r.
wejście
71
 
Remont elewacji budynku rozdzielni głównej RGHTC
14.07.2017 r.
godz. 10:00
24.07.2017r.
wejście
72
 
Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich w Prażalni – Nitka nr.1 w ZGH „Bolesław” S.A.
14.07.2017 r.
godz. 11:00
UNIEWAŻNIENIE
24.07.2017r.
wejście
73
 
Remont komory pyłowej
14.07.2017 r.
godz. 11:00
31.07.2017r.
wejście
74
 
Wykonanie regeneracji oleju transformatorów blokowych nr 3 i nr 4 w stacji 110 kV
14.07.2017 r.
godz. 11:00
24.07.2017r.
wejście
75
Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów.
 
10.07.2017 r.
 godz. 11:00
14.07.2017r.
wejście
76
 
Zakup wózka widłowego Nissan Unicarries DX-32 dla Boltech Sp. z o.o.
27.06.2017 r.
godz. 11:00
29.06.2017r.
wejście

 

 
 
 

Ogólne Warunki Zamówienia
o wartości do 100 tys. zł
na prace wykonywane:


OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Nasze Produkty

 • Cynk Elektrolityczny +

  Ma szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, przetwórczym, budownictwie i wielu innych. Głównymi odbiorcami oprócz Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Zobacz
 • Stopy ocynkownicze ZZA +

  Stopy ocynkownicze mają zastosowanie w przemyśle hutniczym, samochodowym, przetwórczym do procesu cynkowania ciągłego. Podstawowymi rynkami zbytu są: Polska, Węgry, Słowacja. Zobacz
 • Wegal MOD +

  Stop ocynkownicz Wegal - MOD wykonany jest na bazie cynku elektrolitycznego Z1. Produkowany jest w blokach o wadze około 900 kg. Zobacz
 • Galena flotacyjna +

  Poszukiwany i ceniony surowiec do produkcji ołowiu. Dystrybuowany jest na teren: Polski, Niemiec, Rumunii, Bułgarii. Otrzymywana jest w procesie flotacyjnego Zobacz
 • Kwas siarkowy +

  Ma wszechstronne zastosowanie w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Rynkiem docelowym oprócz polskiego jest rynek niemiecki, czeski, słowacki oraz austriacki. Kwas Zobacz
 • 1
 • 2